Хари’’ яхана илева’ яб | «Красный Север»
0°C

обновлено: 06:05, 22 июня 2023

Няръяна Ӈэрм

Хари’’ яхана илева’ яб

Тюку ирийхана Санкт-Петербург маркана яндахат товы’’ сян юр’’ ӈэрм’ я’ тер’’ не’’ ӈобкана ма’’люрӈаць. Таняна ӈэрм’ яхана илена’’ не’’ нюртей ӈарка форум’ миӈась.

Время для чтения ~ 3 минуты


Сян яля’ ямбан’ ӈока тарана серо тасламбиць, яндахат товы’’ лаханаць. Поӈганандо’ тохолкода’’, лекар’’, общинаха’’на манзарана’’, небя’’, ӈацембой’’ пирибтяко’’ мэць. Хусувэдо’ харта яхананда серкананда я’’авлада.

Маня’’ округхадна’’ таня’ тэвормы’’ ӈокаюм’ пелядо’ «Ясавэй» ассоциация’ манзаям’ пэртя’’ мэць. Ӈоб’’ ӈэдалёрмы Анастасия Ермолаевна Засохина, харта серода тасламбада не. Анастасия Ермолаевна илеванда ямбан’ харе’’ ныхыхында енана. Пыда Ӈарка яхана соявы. Хойхана мюсерта ненэця’ мякана вадёвы. Ямда мэнена не. Ӈэрм’ ненэцие’’ илм’ сававна тенева. Сидя юд’ мян’ по’’ тяхана Анастасия Ермолаевна невхы Варандэй’ няна, Песчанкам’ нюбета яхана общинам’ нэсь. Тарем’ нюмдевы — «Некоця». Таняна мяд’ тер’’ харто’ серодо’ тасламби’’, харе’’ яханандо’ иле’’. Халям’ пэрӈа’’, хане’’, та’ ӈодям’, мараӈгам’ ма’’ламби’’. Варемдо’ мэць яханандо’ иле’’.

Тюку ирийхана Анастасия Ермолаевна Нярьяна март’ тэворӈась, делегат’’ поӈгана не’’ нюртей форумхана манзарась. Хуркари вади таняна намдась. Ӈамгэм’ манэца харта яхананда няхата вадетыда. Няни тарця вади хэтась:

Маня’’ теда’ Песчанка’ няна илева’’. Хардава’’, ӈанова’’, ӈани’’ тарана’’ ӈамгэрина’’ таня’’. Хари’’ явнана’’ ханя’ тара, таня’ тэворцетыва’’. Тюку яхана соядамзь, вадыдамзь. Небянана’’, нисянана’’ мюсеро’’ма’’ я’’, паӈгуна’’ тюкоход пере’’. Песчанка яха сидна’’ пили’’ ӈавламбись, теда’ ӈод’’ тарця. Яханана’’ сямян тэнз’’ ӈодя’’, мараӈга’’ вадёдана’’. Хуркари’’ ханисэй’’ тэворӈа’’.

Тюку’ яля Анастасия Ермолаевна’ общинахана харта нида мэ’’, мята тер’’, ӈацекы’’ няю’ юкад вата хибяри’’.

«Ӈамгэ тюкохона мэва’’? Хари’’ яхадана’’ ныхыдава’’ ӈокамдамбива’’, варева’’ мэць илевава’’ мэ’’ӈава’’. Ӈацекына’’ ямдо’ тенебто’, мэнебто’, лэтамбабто’ тара. Тикы’ е’’эмня тюкохона мэва’’! Хари’’ яхад ӈамгэ саварка я таня’? Хибя хэтаӈгуда? Тарця яӈгу. Хари’’ яханана’’ таром’ мэць илева’’, тикы яб нив ӈа’’». — Анастасия Ермолаевна тарем’ вадамда ёльцедась.

Юлия Талеева’ падвы, сидяӈг ӈани’ пыда тадтавэда.


3

0

0

0

0

0обновлено: 06:05, 22 июня 2023

Темы