Нина’’ ядабтамба маймбасетыва’’ | «Красный Север»
0°C

обновлено: 06:51, 16 июня 2023

Няръяна Ӈэрм

Нина’’ ядабтамба маймбасетыва’’

Няхар’’ юкад вата по’’ тяхана Баренцов’ яв’ вархана Варандэй ӈэсы нусь. Таняна нянэй ненэця’’ илець, ӈокаювдо’ халям’ пэрӈаць. Ӈарка явна мюсерта’’ таняю’ тэворцеты’’. Ныланаванзь, ӈаврадамдо’ тэмдаванзь, нюдо’ манэ’’манзь тэхэ’’на турцеты’’. Ӈэсыхынандо’ лавкадо’, лекарь’ мято’, школадо’ таняць. Варандэй ӈарка ӈэсы нись ӈа’’. Варемдо’ мэць ненэця’’ илець.

Время для чтения ~ 4 минуты


По’’ ваерась ям’ хулцупада’’ тэвыдаць, нефтьм’ ховыць. Тарця сер’’ поӈгана нюдяко ӈэсыхыд сян’ ӈэдалавахана пирувна яв’ вархана тамна ӈопой ӈэсы ӈадимясь. Ид’ вархана харад’’ вады’’, ӈока’’ манзарана’’ таня’ илелъядаць. Едэй Варандэй ӈадимя.

Ӈахы’’ похот ӈарка явна мюсерта’’ манзеты’’: «Тикы яхана, яв’ вархана, харад’’ сертаба ни’’ тара’’, тарем’ невхы ил’ ватовна ни серос’’». Тарця вадаха’’ хибя инзелевна…

Тарем’ илевандо’ сер’, манзаидо’ минревандо’ поӈгана яв’ ид янамбовна харад’’ ӈэсонд’ тэвыдаць. Яда ид’ ӈыл’ миӈа…

Тарцям’ маниесь, Едэй Варандэйхана илевы’’ хибяри’’ Няръяна март’ илеванзь тэвыдаць. Хибяхава’’ тамальӈгана харвась товакы’’, хибяхавам’ ныхыри’ тэвравакыдо’. Ӈэсымдо’ сусададонзь. Ханзер’’ таняна хаёдан? Варандэйхад товы’’ теда’ Искателькана, маркана иле’’. Хусувэдо’ немахананда соя’’ма ямда тенад’ маниеда. Ханяӈыдо’ яндо’ нямна тенад’ тябекута, харто’ ӈэсыхындо’ хэван’ харвасеты’’. Хари’’ ватовнандо’ илесь торомбэй’’ хибяриць. Ненэй ненэць’ ханебта, ёрпата тара, тикахана варемда мэць, таӈга илеӈгу. Маркана тарця вуни ӈа’’.

Едэй иланд’ ха’’мы’’

Тарем’ няхар’’ юкад вата по’’ тяхана Варандэйхад март’ Валентина Васильевна Чупрова тэвыць. Валентина Васильевна округханана’’ соявы, паӈгуда Канинхана мюсерта’’ ненэцяӈгат пере’’. Ӈока по’’ Варандэйхана илесь, нюда таняна сояць.Мятамда ня’’мась, манзаядамда хось. Пенсиян’ тарпаванда ӈэсонд’ манзарась. Пода ӈокамзь, нылана. Няръяна маркана мяд’ терсавэй’’ мале няхар’’ ю’’ по’’ ямбан’ иле. Нямбара некоця, вадада пили’’ хайна.

— Канинхад томанзь, ӈахат соявы яв хаевась. Няръяна маркана мале пон’ иледм’. Тикы’ нерцюна Варандейхана няхар’’ ю’’ тет по’’ ямбан’ илеваць. Таня’ тюбани сидя ю’’ поми яӈгусь. Мирдатнаӈэ тарадамзь. Сававна илеваць, мядона’’ таняць, ӈацекына’’ вадюданаць. Тикахад тарця серт’ тэвына’’, ӈэсыва’’ таладо’. Маня’’ ханя’ хантава’’? Ӈацекына’’ таня’’, таняна мале манзая’’ яӈгуць, ӈавар’’ ниць тэврамбю’’. Ӈахы илесь яхадана’’ хаяваць. Маркана мядм’ таць, минханда илелъяна’’. Мал’’ теда’ тюкохона мэва’’. Нюн, нюн’’ ню’’ тюкона мэ’’, — тарця вади Валентина Васильевна хэтась.

Манзаямда хае’’махаданда некоця серци’’ нись хасена’’. Харта вадамда теневана, «Илебц» театран’ сянакованзь тэвыць. Ивнанда ӈэда сертамда хось.

— Театрхана сянакода’’ пили’’ тарасеты’’. Хибяри’’ няна’’ сырманзь харвась турцеты’’. Ихиняндо’ савараха. Тикахад нянана’’ ӈод’’ пои. Нумда сава, иба, яля, хаяр’’ — тикы ӈани’ маябцо. Хибярина’’ нылана’’, маня’’ ӈани’ хэвханандо’ ныланава’’. Ӈани’ ян’ ӈэдалёрцетыва’’. Хахаяда’’ яляха’’на нина’’ Санкт-Петербурган’ тэворӈаць. Ил’ несэюмдана, нянэй ненэця’’ ханярина илесь торомдана’’. Ӈэсыхына, маркана, ханяӈы’’ невхы ватовна вымна мюсерць илевамдо’ минредо’.Театрхана вадам’ теневана’’ ненэця’’ тены’’ похо’’на тянё’’. Мань нем’, хари’’ вадавна лаханадм’. Тюкохона помнана’’ ненэй вадавна лаханорӈава’’, ненэцие’’ вадаку масетебива’’. Мань ӈопой сертавы манзаяханана’’ пирибтя’ небяӈэ тарадм’. Тикыва’’ сян’ мэвна манэ’’лабтабиваць.

Юлия Талеева’ падвы


0

1

0

0

0

0обновлено: 06:51, 16 июня 2023

Темы