Нядавэда ӈока | «Красный Север»
0°C

Няръяна Ӈэрм

Нядавэда ӈока

Ямал’ тиӈгывна, тамна ӈани’’ ё’’ ханярина юнета паднана ненэцям’ тензибтембиць. Лимбя’ иры’ 31 яляхана Роман Ругин 85 поданда хандась. Пыда яна’’ ед’ ӈарка таром’ ха’’авравы. Иланда ямбан’ падвэда, сава серм’ ӈадимдевэда ӈока.

Время для чтения ~ 3 минуты


Саляӈгардахана ӈани’ тензибтембиваць. Ӈэрм’ тер’’ толаӈгулава’ хардахана ма’’люрӈаваць. Ма’’лёвы’’ поӈгана мята тер’’, манзара ня’’мы’’ нида, сава’’ нида мэць. Вадам’ минренаӈэ Роман Ругин’ нюмам’ мэта толаӈгулава’ хардахана манзарана Екатерина Сюлись тарась. Вадамда тарем’ пядась: «Халям’ пэрта’’, хаби’’ тэнз’’ ненэцие’’ мякана соявы. Харта яхананда саць юнетаӈэ хэвы. Соя’’ма’ яда — Ханты-Питляр харад ӈэвы. Сямянхат мята тер мэневы, нядандо’ я’ мидхы лаханако, хаби’’ мысы, иле’’ми намдормы».

Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы
Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы

Пуна хусувэй вадам’ хэтван’ харвана ненэця лаханась. Нюртей лаханавы тарця вади хэтась: «Тюку ненэць’ сяхаӈгав’ си’’ми ёльце сававна нядась, илни сехэрым’ тидхалесь. Табекуда тедалахана нёдэян». Пуданда лаханавы тарем’ мась: «Пыдар сит ӈани’ нядавэнё’’. Ма’’нисядам, маньрин си’’ми нядабавыкы». Ненэцие’’ поӈгана нюдяко не няда мэсь. Мято’ терӈэ мале сяндо’ ӈэвы. Ханзер’’ нидо’ нюдя ӈэдахандо’ нядаба тоходан’’мидо’ мал’’ тензибтейдась. «Небяхаюни’, нисяхаюни’ няна’’ тарем’ табекухунзь: «Халям’ ватабава нензел’’ ни ӈа’’. Ӈадьбята тохолкуда’’, хусувэй манзаям’ тид’’ минреда’’».

Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы
Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы

Хуркари лимбика вади мэ’’ӈаць. Тензибтембада’’ иле’’мидо’ ӈули’’ ӈокаць. Вадетидо’ сеян’ теберӈаць. Ненэся ёльце сава, сёнзяда лата ненэць’ ӈэвы, лахарёси’’ хибяхартм’ нивы ӈэдарамбю’’. Няда таранам’ сяхари’ нядабавэда.

Роман Прокопьевич — паднавы, юне тэволанаӈэ, депутатӈэ, ӈацекы тохоламбадаӈэ манзаравы. 1992 похона «Ямальский меридиан» журналм’ сертавы, ӈэвахана мэнаданда таравы. Ты пэрти’’, халям’ хадабади’’, ханени’’ ед’ етри’ паднавы. Сяхаринда янда тер нядабавы.

Теда’ Роман Ругин’ падвым’ нивы толабавы юӈгу. Яна’’ тер’’ ӈацекы’’ нюдя ӈэдахандо’ нюмда тенева пэрӈадо’. Сё мэта’’ ненэця’’ падвыда сёӈэ мэ’’ядо’.

Автор: Анна Яптик’ падвы


2

0

0

1

0

0Темы