Няматаԓакуԓма дяԓям ӈэта’’ | «Красный Север»
0°C

обновлено: 10:59, 05 марта 2024

Няръяна Ӈэрм

Няматаԓакуԓма дяԓям ӈэта’’

Тэхэна’’ мансԓанна’’, каԓитана’’ неша’’ ӈай ӈопт номты’’. Тыӈ канхана ӈайтаԓё няматаԓакуԓты’’, поӈкнатуӈ шана’ко мянаԓты’’. Неӈи’’ ӈай хтмайтуӈ паныдётуӈ ӈычимчемпюты’’. Неԓьня Таԓкахана няматаԓакуԓма дяԓям мэтӈатуӈ. Хома дюнунԓама диԓиӈ (2) нимимты дяԓяхана ӈайты. Шича дяԓяӈ минты.

Время для чтения ~ 4 минуты


Выӈкна, петаԓахана диԓина неша’’, каԓтыхина мэна’’ неԓьшут чики праздникхантоӈ ӈанаташтут. Анжела Пяк манԓе таӈичуӈ мята чеԓ’’ панэт, пемат хайтуԓаш чепьмай. Пыта копам, пенам мэдямам, ненэй паным, пемам хcтмам хомана чедимяӈа. Таньше ӈайваш Анжела тамна нючаӈэ тохомай. Неԓьчеэй хайтуԓашта мат’ похонанта няаммайта. Шича дю’’ похонанта манԓе пеми’’, паныдю’’ хайташтомай. «Ненэй паным хcтма неньшаԓ ниӈа. Копам тупкаӈ павытанӈата, мэдятаӈата. Паны, пема хcтмахат дякехет каԓеш таԓа. Таԓям неӈы’’ няматаԓакуԓма дяԓя праздникан неԓьшут ӈанаташтут», — маньшту меԓь не.

Четаӈ Анжела не нюнта Верониканта панэт шеԓтапи. Хэтпётата паныта дёԓьше хома, махасамыӈ матамы. Паныта шанԓи хайтунта кыди. Чута’’ патаԓтаӈа, ӈопатата, вектата хcтнаӈа. Няматаԓакуԓма дяԓяхана нюдём манԓе деты панымта шеԓнаӈата. Анжела маньшту, не нюдём Вероника пон таԓьша праздникхана паныдётуӈ конкурсхана ӈычимчемпюта нята’’ поӈкна мэшту. Каса кайкахадюта ӈупчики майпёш праздникан кяштухуӈ. Ха’’моԓьш, нэхэԓумпёш мянаԓта’’ ӈашки’’ поӈкна шана’коштухуӈ. Ты’’ падиԓта’’ нешаӈк тонԓюта дяԓя шаӈкмян нешаӈ вин камуԓта праздник. Таԓкахана няматаԓакуԓма дяԓям хома дюнунԓама диԓиӈ нимимты дяԓяхана мэтӈатуӈ. Праздник’ непудянта шеԓ Пуровск’ дет ӈайта пуԓ ӈыԓна ӈайты.

Тат’ма: Л.Айваседа тат’тамыта
Тат’ма: Л.Айваседа тат’тамыта

Чики дяԓяхана мянаԓьчи’’ маныдемантуӈ мэты ӈука’’ тэмс неша’’ туты’’. Дяхаӈ мюӈ шича дю’’ мат’ ненэй мяту’’ мены’’. Культурахана мансԓанна’’ чупей нятакоты’’. Шаӈкмян учреждении’’ тотуӈ программетуӈ ӈайты’’. Четаӈ манԓе няматаԓакуԓма дяԓян ӈанатадят. Ӈэԓм’ чеԓ’’ нешади’’ дет тонԓюта управлениӈ веԓв Маргарита Маслова маньшту, чуки похона няматаԓакуԓма дяԓян томы’’ хомана ныптакомаӈ мэты куԓкаԓи’’ вильта’’ мероприятии’’ шеԓтаны’’. Ӈопшеԓ дюԓкат ва’та ты’’ кан’’ туты’’.

Чуки похона ӈокна ӈайтаԓёш няматаԓакуԓта’’ неԓьчеэй дяԓяхана мянаԓты’’. Тыӈ канхана ӈайтаԓёш мянаԓмантуӈ камна праздникан томы’’ неша’’ нэхэмтуӈ, нюӈк ӈаймямтут ӈычимчены’’, поӈкнатуӈ мянаԓьш шана’коты’’. Вяԓкуԓоԓьш, нэхэԓумпёшь, хамоԓьш, ԓампяташ, шалди’’ ӈыԓна нюмкупёԓьш мянаԓты’’. Нимимты дяԓяхана ӈопумана канта’’ ӈайтаԓёта’’ поӈкнантоӈ мянаԓты’’. Кану’’туӈ ӈычимчемпюта ӈупчики чики дяԓяхана конкурстоӈ ӈайты. Няматаԓакуԓма дяԓяхана патԓаптакота’’ тадямэны’’, хампԓяӈк неша’’ ӈопт каймямтуӈ дяԓямтуӈ мэты’’.

Чикиӈ камна деты «Шатута ни» нимита конкурс шеԓтаны’’. Каԓтыхина диԓина’’ неша’’ праздникан тэвмаӈ мэты’’ шича дяԓяӈ шеԓ автобус’’ дятыԓты’’. Ӈэԓм’ чеԓ’’ нешаӈкна няматаԓакуԓма дяԓя -пиԓи хома дяԓя. Чики праздниктоӈ выӈкна, петаԓахана, каԓтыхи’’на диԓина’’ неша’’ пуӈ ченят ӈэташтутуӈ. Таԓьша дяԓяхана куптат ниня манымайтуӈ нетуӈ кошту’’, шана’ко мяӈаԓьшту’’, шаӈкмян дяхат томы’’ куԓкаԓи’’ тэмс нешади’’ дяташту’’.

Кимя праздникан тош нита пиԓас, таԓьша нешиӈ ӈупчики няматаԓакуԓма дяԓям манытаӈата. Телеканал «Луч» непудянта шеԓ трансляцим шеԓтаны. Куше няматаԓакуԓма дяԓям мэсумамтоӈ Пурмедиа эфирхананта, соцсетьханата ӈычимченӈата.

Автор: Лариса Айваседо патмы


2

0

0

0

0

0обновлено: 10:59, 05 марта 2024

Темы