Салаба хая | «Красный Север»
0°C

обновлено: 12:37, 25 мая 2023

Няръяна Ӈэрм

Салаба хая

Ты’’ ниць иры’ пудана’’ яляха’’на Саляӈгарад’ тер’’ Саля’ яв’ хэван’ ма’’люрӈа’’. Ӈобанзер’ мюсена салабан’ сырӈа’’. Тюку по’ иры’ сидя ю’’ няхарамдэй яляхана ма’’лыць.


Хардахана иленаха’’на «Первая волна» ӈарка ненадо яляраха. Пыдо’ тарем’ тасламбидо’: и’’ сямян вэвако и’ ядэрабцо, хабцяӈо ханаби. Пуна салаба хэ’’мяхад ибимда, я’ ний ӈарханда илелӈга, едэй ил’ турта то’’олха.

«Школа общественной дипломатии» тохолкован’ товы’’ илебей ненэця’’ ӈани’ яха’ вархана ма’’лёвы’’. Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы

Ненэця’’ ёльце ӈокаць. Машин’’ мюдадарев’ Си’’ив Харв’ няю’ вэӈгалыць. Хусувэдо’ яха’ вархана сидяӈг сертабись. Ныланани’’ поӈгана Саляӈгарад’ тер Светлана Тусида мэсь:

— Мань мяни тер’’ ня’ тодамзь. Нара’ салаба хэва’ ёльцяӈгана тюкон’ турӈава’’. Луца’’ хэбидя ялям’ сертаби’’. Салаба хэ’’мяхад ядеманда нерня’ мале сян яля’ ӈули’’ сава ӈэсеты. Неняӈг’’ яӈгода’’, пивна ядэрмарин’ харваӈгун.

Вэвако индо’ ядэрабцо парадаванда латакоцяха’’ падыбидо’. Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы

Ид’ индкад ӈули’’ тецись. Саць сюдбяко харэӈо ниваць манэс’’. Марад’ тер’’ лахана’’: «Ӈани’’ похо’’на ёльце сомбой’’, ӈарка’’ ӈэсеты’’. Теда’ тарця яӈгу» . Сяйдамдо’ тэмдабади’’ хэвхана Юрий Окотэтто Сёяхад ӈэда ненэць’ нувы:

— Мань ненадо яляӈэ нив тасламбю’’. Хой’ няна ханяцей’’ яха’’ хан’’маха’’ нива’’ маямбю’’. Понарка сыра’, нара’ ӈэвада сава ӈэсеты. Ид’’ хэ’’мяхад ӈани’ вэвада яӈгу. Яни няна тада мер’ ни тур’’. Ӈопой’’ неняӈг’’ ирыхына сырава’’ танясь. Ханяӈэхэ’’на тамна хадумзеты. Салабава’’ епдя’’ ёльцяӈгана ӈарханда юсеты.

Ханяӈы’’ я’ хора’ хэвхана мэць. Ӈани’’ сё мэтаха’’ инзелець, лабцёй пэвдёкохо’’ вэвакудо’ падыбиць. Падвыдо’: «ӈатебя’’», «ненва», «сайнорма», «тецьда», тамна ӈани’’. Пуна тун’ парадамбидонзь. Ӈопой мяд’ тердарев’ тум’ сюрте нуць.

Сюдбяко ту я’’авла лэёмбись. Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы

А.Яптик’ падвы


0

0

0

0

0

0обновлено: 12:37, 25 мая 2023

Темы