Сямянхат ӈарка яля | «Красный Север»
0°C

обновлено: 04:39, 11 августа 2023

Няръяна Ӈэрм

Сямянхат ӈарка яля

Яханана’’ хойхана мюсерта’’, тыдо’ маниена’’ нина’’ пилю’’ ирий нябимдей яляхад ӈарка ялямдо’ мэ’’манзь ма’’люрцеты’’. Хусувэй по’ тев’ ёльцяӈгана Ненэцие’’ округхана илена’’ хибяри’’ «Ты’ ялям’» мэцеты’’, тарем’ ӈока по’’ ямбан’ миӈа.

Время для чтения ~ 3 минуты


Тюку поход ӈарка ялямдо’ — «Тыбэртя» яляӈэ нюмдебаӈгудо’. Тарем’ хойхана илена’’, тыдо’ пэртя’’ табековы’’. Округна’’ депутат’’ вадидо’ тарана серӈэ таслэйдонзь. Тюку поход Тыбэртя ялям’ мэ’’манзь нина’’ яндахана ма’’лыць, вымна мюсерта’’ ӈобкана ныланаць.

Ты пэртя’’  ненэця’’ хардахад товы’’ няхато’ маймбавы’’. Сидяӈг: Ю.Талеева’   ӈэдабтавы.
Ты пэртя’’ ненэця’’ хардахад товы’’ няхато’ маймбавы’’. Сидяӈг: Ю.Талеева’ ӈэдабтавы.

Хой’ тер’’ ненэцие’’ хэбидя ялям’ Ненэцие’’ округхана неняӈг’’ ирий’ сидя ю’’ сибимдей яляхад пилю’’ ирий’ матдомдэй толыр’’ ӈэсонд’ мэ’’ӈадонзь.

Ӈарка, Нюдя, Канин’ хойхана мюсерта’’, хусувэй ӈэсыхына ӈобкана ныланаванзь, нидо’ манэ’’манзь, манзаидо’ таславанзь турӈаць. Няръяна маркад тирта ӈано’’ хоян’ тарана ӈавори тэврамбиць. Ныланава’ ялэдо’ хуркари кооперативхана, «Ямб то», Нюдя я общинаха’’на, Холгов’ ӈохона мюсерта’’ яхана ваераць. Ненэця’’ ӈобкана сертавыдо’ тасламбиць. Сямянд я’’авлавы’’ ӈуда’ тер’’ ня’’маць. Ӈарка ялям’ мэ’’махана ты пэртя’’ помнандо’ пирдырӈаць. Нердевы’’ ненэця’’ мядонзэйдамдо’ недво’’ӈаць.

Тэхэ’’на ӈэдалёрӈаць, хан’ тяха’ санарӈаць, ярколаць, сюрберӈаць. Сидяӈг: Ю.Талеева’   ӈэдабтавы.
Тэхэ’’на ӈэдалёрӈаць, хан’ тяха’ санарӈаць, ярколаць, сюрберӈаць. Сидяӈг: Ю.Талеева’ ӈэдабтавы.

Манзаидо’ ивъер’ минрена предприятия’’ еся’’ няд’’мам’, сава вади намдаць. Ханяӈы ӈарка ненэця’’, илевандо’ ямбан’ тэхэ’’на мэна’’ ӈарка государственной ненадумда’’ма ня’’маць. Тарця ненэця’’ поӈгана Михаил Лагейскойм’ хэтаць. Пыда Россияна’’ сельской хозяйство’ ненадо манзарана’ нювм’ мэ’’лась. Пыда хой’ илам’ илеванда ямбан’ минреда. Паӈгода Ӈарка яхад пере’’, иринада, нисянада тикы явна мюсермы’’. Харто’ ямдо’ мэнена’’, тыдо’ лэтамбада’’. Тарця хибярихи’’на харад’ илам’ мэць ни серос’’, хойхад саварка ям’ ехэра’’. Мэёвна илена’’ ненэця’’! Пумнандо’ нюдо’, нюто’ ню’’ миӈа’’.

Няръяна маркад таня’ ӈэдалёрмы’’ нито’ сей сомбой ӈарка концертхана майбтэйдонзь. Сидяӈг: Ю.Талеева’   ӈэдабтавы.
Няръяна маркад таня’ ӈэдалёрмы’’ нито’ сей сомбой ӈарка концертхана майбтэйдонзь. Сидяӈг: Ю.Талеева’ ӈэдабтавы.

Тамна ӈарка ӈэсыхы’’на культура’ хардахана ӈармы ненэцие — ветеран ма’’ламбиць. Ӈока по’’ ямбан’ ты пэрмы’’, мяд’ манзаи минревы’’ ихина сомбой вади намдаць. Е’’эмняндо’ сянакова’’ таняць, хынота’’ сё мэ’’ӈаць. Ӈарка ялядо’ сававна ваерась, нидо’ ядабтаць, маймбиць. Невхы мюсерць иле’’мидо’ тензебтембиць.

Тюку по’ Тыбэртя ялям’ пуданаӈэ Холгов’ ӈохона мэ’’ӈадонзь. Яля’ ямбан’ хуркари’’ илека’’ сер’’ ваераць. Тикы’ нямна ӈани’’ яляха’’на падвына’’ таняӈгу’’.

Автор: Юлия Талеева’ падвы


4

0

1

0

0

0обновлено: 04:39, 11 августа 2023

Темы