Ӈудидо’ сававна пахалавы’’ | «Красный Север»
0°C

обновлено: 03:41, 11 января 2024

Няръяна Ӈэрм

Ӈудидо’ сававна пахалавы’’

Ямал’ тер’’ яна’’ ханярина ныланаць. Ханяӈыдо’ Едэй помдо’ мэсо’’махадандо’ хахаяда хардан’ ӈэдалэйдаць. Пангоды’ няна «Цивчик-трофи» пирдырма ӈась. Няхар’’ ю’’ самляӈг ненэця’’ дартсхана сянакуць.

Время для чтения ~ 2 минуты


Таславы яляхана ӈамгэрина’’ ма’’лава’’, машинава’’ хамэдава’’, ӈэдалэйна’’. Нядаӈгарад’ яля’’ ӈадимява’’. Таня’ нива’’ нулаӈг’’, ӈоб’’ тяхари’ пидева’’. Пангоды хардан’ пэвсюма’ няна тэвына’’.

Нянани ядэрмы’’ нини’’ небой’ по’ таняна мале мядоӈаць. Ханя’ хэсь таравахад теневаць. Сёбар’’ ненэцие’’ мэлава’ мят’ «Кристаллан’» хаява’’. Пуна пи’ ӈани’’ хардахат ӈэда’’ нина’’ то’’. Нямэхэна Муравленко’ няна манэпавы’’ няха’’на ӈули’’ маинаць. Сидя яля’ сюдбяко мякана илеваць, ӈолаварива’’ яӈгусь, лавкахав хахаись.

Тад хуняна сянако пэйнаць. Ӈока хайм’, мишеньм’ ӈыдавы’’. Тасу’ я няби Я’ мал’ няд ӈэда’’, Пяко’’ я’ тер’’, Саляӈгарад, Ноябрьск’, тамна ӈани’’ марад’’ тер’’ ма’’лыць. Ненэся мал’’ сававна хамековыць. Моёпада нарякудо’, дротикдо’ хай’ хэвнямна ӈоб’’ ниць ханас’’, минзь яхато’ теберӈаць. Мань сян мосетын’, етри’ сёбтасетын’. Нюрте’’э «501» сянакубцхана пирдырӈаваць. Не’’ поӈгана Эльвира Окотэтто я’’авлысь. Пыда нябимдей ян’ ха’’мыць, Саляӈгарад’ ед’ пирдырӈась.

Сянаковамдо’  пон’ тенеӈгудо’. Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы
Сянаковамдо’ пон’ тенеӈгудо’. Сидяӈг: А.Яптик’ тадтавы

Нябимдей яляхана «Американский крикет» ӈась. Тикы сянакубцхав саць ни тоена’’, ӈодь’’ нарякуд минаць хан’’ӈая’’. Ва’’лёй’’ понд’ Эльвира еремясь, нябимдей ян’ ха’’мыць. Хасев’’ поӈгана Тасу’ я’ тер Дмитрий Вануйто няхаромдэясь. Ноябрьск тер не Ольга Романова няби Ярославльхад ӈэда Цивчик Сергей пирдале я’’амнади’ яӈгусь. Сидя’’ няна сямянхат ва’’лёйханзь.

Хубтахад пэвсюма’ ӈэсонд’ сянакова пэдабцо, хусувэй хибям’ сянако ня’’ӈава’’, ӈэ’’ ниня пон’ нува’’. Нерня’ ха’’амвы’’ ненэся мэбе’’ӈа’’, ӈока ныхым’ хае’’. Яра’ ирыхына «Арктическая мишень» пирдырман’ ма’’лёда’’. Тамальӈгана ӈани’ варемдо’ мэта’’. Тикы’ хавна едэйвана пэвы’’ сахамда’’, теневабцодо’ ӈокамдаӈгу’’.

Автор: Анна Яптик’ падвы


1

0

0

1

0

0обновлено: 03:41, 11 января 2024

Темы