Ар няврэм тайты хоттэӆата маты нётапса | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Ар няврэм тайты хоттэӆата маты нётапса

Ар няврэм тайты хоттэӆат нётты ураңан, яӆап таӆа ювам порайн, Хон мув кущаев утхот нэпек ханшас. Хоты партам верат еӆӆы манӆат па нётапсайт хоятат унты ёхатӆат, щит эӆты УрФО регионат кутан Хон мув Президент ӆаңкар ху Владимир Якушев Совет верас.


Федеральной округа ӆоңам регионат кущайӆаӆ потар тусат, хоты шоши мувӆаӆан нётапса рупатаеӆ манаӆ. Муң округ кущаев Дмитрий Артюхов па щита ус.

Владимир Якушев ястас: «Ин Хон мув хуват маты нётапсайт йи хорпия верӆайт. Нётапса маты порайн ныты ураңан, маты хоттэӆ муй нётапса вуӆ, маты отатан ант маӆа. Хоятата ястам ясңат катаӆты мосаӆ па вера пайтты, маты нётапсайт хоятат унты ёхтаптаты».

«Муң округеван, хащам яң таӆ сыс, ар няврэм тайты хоттэӆат няӆ пуш ара йисат. Няврэм сэма питты щиран муң ветмет местая этсув. Семьяята маты нётапсайт иса яӆпитӆайт, еӆӆы оӆӆайт па яӆап отатан нётӆайт. Щиты вуӆы хотан яңхты хоятат «чумовой капитал» пормасатан маӆайт. Няврэм сэма питты порайн «материнский капитал» ох сохаптаӆа. Леккар хотан «Малышу Ямала» сох ӆаращан мойӆаптаӆайт, кимет няврэм сэма питты порайн, сох ӆутты электронной сертификат ёша вуӆат. Муң округеван хуӆмет па еӆӆы сэма питты няврэм мет ара хойты «материнской капиталан» сохаптаӆа. Няврэмата тохӆаң хопа юш нэпек ӆуттыйн, тынаӆ кат щёрас ветсот соӆкува унты шимӆа верман уӆ. Олаң классатан утаӆтыты няврэмат ашкуӆайн тын ант сохаптаман ӆапатӆайт. Кашаң няврэмат хут таӆ унты, охӆы портунан ханшӆтаӆайт.

Хон мув кущаев партам щиран, Ас нопатты тыӆащ оӆаңмет хатӆ эӆты хоӆна каматса яӆап нётапса рупитты питаӆ. Щиты нови тут, йиңк, па хот сохаптаты ох эӆты хольмаң процент компенсацияйн ёхӆы сохаптаты питӆа. Щёхар тыӆащ оӆаңмет хатӆ унты, ар нэврэмаң хоттэӆат утаӆтыты няврэмӆаӆ, ашкуӆая па физкультурая ӆуматты сох ӆутты ураңан, ветхощъяң щёрас соӆкува охан нётӆайт. Ашкуӆайн па хольмаң пеӆа хуӆам таӆ унты рупата пеӆа утаӆтыты няврэмата, ун вошат кутан па вош ӆыпийн яңхты автобусатан тын сохаптаты ант мосты питаӆ», ¬– округ кущаев Дмитрий Артюхов ястас.

Шоши мувеван арсыр хоятата нётапса охат сохаптаты ураңан «Мурах» карта верман уӆ. Хоттэӆат уӆапса шавиты вер пеӆа нийӆхус НКО, родовой общинайт па па хорпи похла рупитты хоятат рупитӆат.

Зоя Куртямова ханшам потар


4

0

0

0

0

0Темы