Экологической экспедицияйт рупатаеӆ етшаптасэӆ | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Экологической экспедицияйт рупатаеӆ етшаптасэӆ

Округеван «Зелёной Арктика» экологической экспедицияйн касты волонтёрат рупатаеӆ етшаптасэӆ. Си рупата яң таӆ манаӆ.


Муң уӆты мувев сыстама тайты ӆытты хоятат тампуш Карской сярс, Мыс Каменной па Полярной курт сыстапсэӆ.

Экология Таӆ нётапсайт па рупатайн па ныӆайт. «Сыстапты верат ӆыпийн» проектан сот моӆтас округ няврэм касас. Муң няврэмӆув альӆат, хоты уӆты мувев шавиман, сыстамаңа тайты мосаӆ.

Ӆуң сыс ӆув 66 гектар мув арсыр пормас эӆты сыстама ӆэсятсэӆ. Кат сёрс моӆтас катсот литра пущкайт яха акатсайт, нёрытсайт па китсайт. Хуӆамсот пеӆа ветъяң тонна карты шупат, юхат па па пормасат йи тахая хырсат. Няӆ сёрс ветсот хыр нампар акатсат.

Си арат рупата верман, сыстам панат, унтат па нюрмат хасьсат. Си тахаятан войт пошахӆаӆ энамты питӆат, тохӆаң войт ӆатӆат, яӆап лыптат, юхат энамӆат.

Альбина Тырлина ханшам потар


1

0

0

0

0

0Темы