Ханты вер шавиман еӆӆы туӆӆан | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Ханты вер шавиман еӆӆы туӆӆан

Ущ тыӆащан емаӊ хатӆ постам порайн ма Раиса Александровна па ӆув похаӆ Алексей Конев пиӆан уйтантысам. Еӆпи, хор вантты хошапан иса вантысам, муй щиран Раиса Александровна куртаӊ вератты нэӊӆаӆ эӆты нёхты хор вераӆ. Хун па муй щиран щимащ номпсан ёхатса, щит эӆты еша потрэмасман.


«Ашкула етшамем порайн антем кашаӊ ус. Щит ураӊан ма ёӆан хащсам па утаӆтыйм ашкуӆаеман рупитты питсам. Рупиттэм кутан заочно няврэмат утаӆтаты нэӊа утаӆтысам па рут ясаӊ мийман няӆ таӆ рупитсам.

Алексей похем Хон Петра вошан ищи няврэмат утаӆтаты хоята утаӆтыйс. Утаӆты етшамаӆ юпийн ӆув ашкуӆая рупитты ёхтас, ма па интернатан воспитателя еӆӆы рупитты питсам.

Хотаӊ хоятӆаӆ пиӆан. Хор: Раиса Конева.
Хотаӊ хоятӆаӆ пиӆан. Хор: Раиса Конева.

Интернатан Ёханкурт эӆты, тащ хотан яӊхты па хуӆ веӆты ёх няврэмат уӆӆат. Хольмаӊ моӆтас эви па пох щита уӆ. Ма группаем катхощъяӊ хоят тайӆ.

Няврэмат пиӆан моӆты вертэв порайн ханты ясаӊан потартты хущӆаӆӆам. Эвет ёнтасты, сохам сэвты, акань верты, сак каратты утаӆтаӆӆам. Емаӊ хатӆат порайн арыӆув па якӆув, ӆуӊтарат ханты ясаӊан толмащӆув.

Вераттэв порайн инщасӆаӆӆам: «Щашканэн муй хорпи? Куӆ. Ващ. Вурты. Ермак. Тами муй? Росы. Акань. Сохам. Йинтап». Хой няврэм яма потартаӆ, хой ясӊаӆ туп паӆаӆ хуӆаӆ, хой па шай па нянь кеман верытаӆ потартты. Ястатэм порайн, кимет пуш па партӆэм ясӊаӆ ястаты. Кат-хуӆам пуш ястаман ясӊаӆ туӊа тыйӆ па нумман тайты питӆаӆӆы. Щиты аяӆта потрэв манаӆ.

Похием па утаӆтаты няврэмӆаӆ пиӆан ай няврэмат вантты кина (мультфильмат) ханты ясаӊан верты питас. Няврэмат хор щуратӆат, монщ муй па ощхуль потар оша понӆат. Щаӆта нёхты хора яха акатӆэӆ. Энамты няврэмат шеӊк самаӊа тайӆэӆ щимащ утаӆтыты вер. Там рупатайӆ пеӆа Алексей грант ох па шитас.

Нёхты хор вуты хошты ураӊан похием пиӆан яха пиӆтащсаман па ванан уӆты куртаӊ нэӊӆам хора вуты питсаӆӆам. Интернатан уӆты няврэмӆама альӆам, хуӆантӆат, вантӆат, умащӆыӆат. Па хоятат ищи вантӆат, нэӊӆам уйтты питӆайт, муй хорпи тусаӊа ёнтасты, вератты нэӊат муӊ куртэван уӆӆат. Пора хащты юпийн похем пиӆан верам нёхты хорӆаман нэмоӆт хоӆты ант манӆат. Моӆты порайн яӆап хоятат ханты ясаӊ хуӆантман хорамаӊ хор вантӆат, мосаӊ па таӆта вантман моӆты ханты сох верты па ёнтты утаӆтыӆат».

Тамащ хоятат онтасан муӊ ханты мир уӆапсаев ант хурӆаӆ па еӆӆы манаӆ. Аратаӆ мув ӆоватан уйтты питӆаюв па самаӊа тайӆаюв.

Зоя Куртямова ханшам потар


1

0

1

0

0

0Темы