Хащам ӆапатан ханты па охаль мир хоятат ун емаң хатӆ – «Ворңа хатӆ» порыӆысат. | «Красный Север»
0°C

обновлено: 12:48, 17 апреля 2023

Лух Авт

Хащам ӆапатан ханты па охаль мир хоятат ун емаң хатӆ – «Ворңа хатӆ» порыӆысат.

Овс муван уӆты хоятата щит матты ки яӆап таӆ ёхтас. Хатӆат хошма йиӆат, ӆонщ аяӆта ӆоӆаӆ, щищкет кер ӆонщ хуват кущман пурӆамтыӆат, ай няврэмат каман ёнтман вуратыӆат. Ханты мир хоятӆув па Ворңа ими ӆаваӆӆат, хун ӆув хошам муват эӆты муң хощаев хошам туӆ.


Шоши мувеван кашң куртан хоятат яха уйтантысат па каш версат. Пулңават вошан округ ӆоват каш верты хотан ищи ханты хоятат актащиӆысат. Калащ кар тэӆат лакки ортман Ворңа ими мойң хоятӆаӆ шай йинщты вохсаӆӆы. Каврам шай, эпӆаң щанькайт, мампащ па саккараң мават, хуӆаң нянят па вонщапсайт — пасанӆаӆ тэӆаңат. Щиты пасан суран омасман, ай потар кашн ёхтам хоятат емаң хатӆа ӆэщатам каш вантсат.

Окружной центр национальных культур па национально-культурная автономия ханты «Пулңават» куща нэңңан щи емаң хатаӆан яха рупитты па нётасты нэпекат хоща ёшпос понтсатан. «Яха нётасман рупатаев верман, муң верӆув мет ара па юраңа верӆаӆлув, ханты ясаң па уӆапса еӆӆы туты щиран шавиӆэв», — ОЦНК куща нэ Наталья Фёдоровна Зелёная ястас.

«Ямал — потомкам!» Ассоциация хоща уӆты уна ювам хоятат Совет эӆты мет апраң па харщаң ханты хоятат мойӆапса нэпекатан масайт.

Няврэмат ӆаңхаман арыӆат, якӆат па турамсот ёнтапсаята пиӆтащӆат. Хор: Зоя Куртямова.
Няврэмат ӆаңхаман арыӆат, якӆат па турамсот ёнтапсаята пиӆтащӆат. Хор: Зоя Куртямова.

Нина Михайловна Егерь — Ямальской многопрофильной колледжан рупитты нэ потар тус, муй щиран Пулңават вошан мет оӆңа «Ворңа хатӆ» постаты питса. Хоты ӆув педагогической училищайн утаӆтыты няврэмат пиӆан каш верман ванан уӆты унта па ай куртата куран, хой ишан па ӆохан яңхсат. Катра хорат аляс, хоты няврэмат пиӆан щита шай йинщсат, калащ кар тэӆат юха тахарсат, порыӆыты щашкан шукат сумат нува ярсат. Хатӆ сыс ёнтман кассат, хухатӆысат, ӆонщ хорат версат па етна пелка няхман, арыман туп еша метам няврэмат уӆты хотӆаӆа ёхи ёхатӆат.

Щаӆта кина па радио хоща рупитам, Овс мувев эӆты ӆуңатты нэпекат ханшты хоят — Евгений Викторович Лебедев ищи емаң хатӆ постаты каш верты хота ёхтыӆыйс. Ӆув ёхтам хоятат пеӆа мойӆапса ясаң пиӆан шеңк ям номас ястас: «ОЦНК хоща, юш питаран ай мув лотые уӆ, хота хорамаң сумат юхиет энамӆат. Щи юхат кутан ӆуӆан калащ кар тэӆ катаӆман Ворңа имева кев хор верты. Туп мосаӆ щи вер нэпек щирн ӆэщатты па щимащ хор верты хоят уятты». Ханты хоятӆув кутан хоты щимащ хоятат иса щи уӆӆат. Туп мосаӆ яха актащты па йи номас понман вер еӆӆы туты.

Зоя Куртямова ӆэщатсаӆӆы


1

0

0

0

0

0обновлено: 12:48, 17 апреля 2023

Темы