Хоттэӆ Таӆ пуншса | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Хоттэӆ Таӆ пуншса

Кашң яӆпа ёхатты таӆ моӆты ям вер нэман понӆа. 2024-мет таӆ Хон мувеван «Хоттэӆ Таӆ» нэман юкатса, округеван па там таӆ «Няврэм Таӆа» постаса. Хащам ӆапатан округеван яӆап таӆ нэм постаты хатӆ пуншса.


Пулңават вошан «Геолог» хотан «Связь поколений» фестиваль хар ӆарпитса. Хоты няӆъяң-ветъяң таӆ сайн хоятат усат, катра щир уӆапса вантопсайт версайт: муй хорпи ӆэтот ӆэсат, хот ӆыпиӆаӆ муй пормасан омасман усат, щи пора няврэмат муй ёнттотан ёнтсат па муй ӆуматты сохат тайсат.

Вош куща ху Алексей Титовский ийимеӆ па няврэмӆаӆ пиӆан «Геолог» сценая этас па вошаң хоятӆаӆа мойӆапса ясаң ястас: «Кашң хоят самаӆан мосты хоят тайӆ, щит муң пиӆ хоятӆув па няврэмӆув. Хоттэӆ ӆыпийн хоятӆув тумтакат ки, наңен па ям. Уӆты кен, саменан муш ант щащаӆ, курӆан кентан шушӆат па ӆыпен арыйӆ. Щимащ хоттэӆат эӆты вошат тыйӆат. Хон мувеван арсыр рут хоят семьяйт яха пиӆтащман мувев сайӆаман тайӆэӆ. Хоят юраӆ хоттэӆ эӆты йиӆ».

Щи юпийн, йи тахайн хув рупитты, каш альты па касты харан нох питыӆыты хоттэӆ мохет мойӆаптасайт. Вантопсая ёхтам хоятат каш альты «Геолог» хотан нэман ӆэщатам концерт вантсат.

Хоты няӆъяң-ветъяң таӆ сайн хоятат усат, катра щир уӆапса вантопсайт версайт. Хор: Екатерина Сюлись.
Хоты няӆъяң-ветъяң таӆ сайн хоятат усат, катра щир уӆапса вантопсайт версайт. Хор: Екатерина Сюлись.

Ӆорвош район ЗАГС хотан па хоттэӆат шавиты Таӆан мет оӆңа вуӆы хотан рупитты айӆат ёх Эдуард Лонгортов па Мария Рохтымова яха ханшӆтантысңан. Рутӆаӆ, ван хоятӆаӆ пиӆан район кущаеӆ Олег Попов ёш пос понты хота па ёхтыӆыйс. Яӆпа верам хоттэӆ мохиӆаӆа мойӆапса ясаң ястас, хоттэӆ шавиты томан няӆаман па леккарат хоща яңхты сертификат нэпекан мойӆасӆы.

Щи хатӆ Муши вошан каш альты хотан «Хоттэӆ — щит ой эӆты томан няӆам» ун концерт верса. Куртаң мохет тумпийн якты па арыты Пулңават вошаң хоятат ёхтыӆысат. Вещкат уӆты, няврэмӆаӆ энмаӆтам па хоттэӆӆаӆ шавиман тайты семьяйт каш альты хот сценая вохиӆысайт, мойӆаптасайт па хув нупат тумтака уӆты ям ясаңан ястасайт.

«Хоттэӆ шеңк мосаӆ, хоттэӆ щит ӆаварт, туп ӆув такӆы ойңа уӆты уӆапса щах антом», ¬– тамащ ясаң Анна па Юрий Балины ястасңан.

Зоя Куртямова ханшам потар


2

0

0

0

0

0Темы