Ишакты нэман юкантса | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Ишакты нэман юкантса

Там ванан ям айкеӆан ёхатсаюв. Асов куртаң ху — Владимир Романович Лонгортов «Заслуженный работник рыбного хозяйства» нэман юкантса. Щит эӆты Хон мув кущаев Владимир Путин партапса ханшас.


«Горковской рыбозавод» Азовской рыбоучасток хоща Владимир Романович 1975-мет таӆ эӆты ин тамхатӆ унты хуӆ веӆпасӆыман рупитаӆ. Рупатайӆ яма уятман, энамты ёх хошты щира веӆпасӆыты утаӆтаӆӆы.

Няӆъяң моӆтас таӆ хуват веӆпасӆыман арсыр верат этӆысат: хутъяң киӆа ӆоват сух хуӆ мощатысат, сойпиты порайн, ипуш ёваӆмаман, тонна шупкем хуӆ хойӆыйс, кашң таӆ планэӆ тэкаптасэӆ. Матты ки щи верат моӆхатӆ усат.

«Хув юш мантсан, ар таӆ па юр рупатаена понтсан. Уӆмен хуват, туса, яма рупитты хоята усан. Наң урңенан самем ёрн ёхатӆа, ойн хувӆаӆа. Там ун мойӆапсаен воӆӆы наң ӆаварт рупатаенан шитман уӆ. Хоттэӆ хоятӆан кутан тумтак хув нупат уӆа», ¬– тамащ хошам мойӆапса ясаң апщеӆ — Светлана Романовна Носкина яяӆа ханшас.

Ханты мир хоятат, там айкеӆ хуӆман, па нох аматсув. Шеңк ям, хун аӆ рупатаятан рупитты ханты хоятӆув ишакӆайт. Владимир Романович тумтак уӆа! Рут хоятӆанан мосмаңа ат тайӆайн. Ойен наң пиӆэнан иса ат уӆ. Таӆаң ёш, таӆаң кур, еӆӆы пеӆа!

Зоя Куртямова ханшам потар


1

0

0

0

0

0Темы