Яӆап ӆуңтап мира этаӆтаӆа | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Яӆап ӆуңтап мира этаӆтаӆа

Ай кер тыӆащ 4-5-мет хатӆатан Зинаида Викторовна Лонгортова Ӆорвош район хуват «Антология литературы народа ханты «Араң, монщаң, потраң ёх» ӆуңтап мира этаӆтыты манаӆ.


Щи двухтомник ЯНАО редакционно-издательской комиссия онтасан эсаӆман уса. Каматса ясаң Зинаида Викторовна яӆап ӆуңтап эӆты ястас: «Ӆорвош район эӆты хольмаң моӆтас хоят там нэпек этты ураңан ӆуңтар, монщ па потар шупат китсат. Хойтэт ханты ясаңан, па ханты номасан ханшты хошӆат. Тамащ нэпек нэмоӆты порайн ант эсӆыса, миран ант вантыӆыса. Щишан, там кат нэпекан, аратаӆ ханты мир ураңан ханшам потрат щий ӆоңаӆман уӆӆат. Ма нумастэман, ай муй ун хоят, ӆувеӆа мосты потар иса щита уятты верытаӆ».

Там хатӆатан Питӆор, Ӆорвош, Муши, Асов па Горки вош хоятат щи ӆуңтап ёшан катаӆты верытӆат. Щи юпийн Овкурт, Ямкурт хоятат хоща Зинаида Викторовна ищи яңхаӆ, яӆап нэпекаӆ туӆ.

Тамащ хоятат онтасан ханты мир ясңев ант хурӆаӆ па хув уӆты питаӆ. Щишан ӆуңтаӆан, ханты мир уӆапса па щащ моштаӆан, няврэмӆана потартаӆан!

Аллина Тоярова ханшам потар


2

0

0

0

0

0Темы