«Кашң тус ёшаң хоят ӆув вератты щир тайӆ» Лонгортовы семья вантопса пуншса | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

«Кашң тус ёшаң хоят ӆув вератты щир тайӆ» Лонгортовы семья вантопса пуншса

Канащ Пухаӆан «Кашң тус ёшаң хоят ӆув вератты щир тайӆ» Лонгортовы семья вантопса пуншса. Ӆув курк тыӆащ 1-мет хатӆ эӆты 29-мет хатӆ унты манты питаӆ.


Антон Ильич па Нина Кирилловна, Михаил хиӆэӆ пиӆан вантопса ураңан мира этаӆтыты пормасӆаӆ машинайн Овкурт эӆты тусӆаӆ. Хуванат, нюмр анат, ӆыйт, сотпат, сотпаң кешет, нуй сахат, ернасат, сак лопсат, вуӆы сох эӆты ёнтам сахат, вайт…

Ӆув ин хащам ятан Овкуртан, наман уӆӆат. Антон Ильич па Нина Кирилловна уӆман сыс иса вутан яңхсаңан, вуӆы тащӆан пиӆан унтат па нюрмат хуват касӆысңан.

Хорамаң пунаң сохат. Хор: Аллина Тоярова.
Хорамаң пунаң сохат. Хор: Аллина Тоярова.

Щит эӆты Антон Ильич каматса ясаң ястас:

- Муң «Мужевский» совхозан рупитсув: оӆаңан 9-мет бригадайн, юхат 4-мет бригадайн. Там хатӆатан Вячеслав похем щита кущая рупитаӆ. Моӆхатаӆ, тата ванан Ӆорвош куща Олег Попов ёхтыӆыйс па «чумовой капитал» щиран хот пормасат тус, кат семья муң бригадаев эӆты нюки, ул, хотхар сохаӆ, бензин вусат. Спутниковой телефон кашң семья тайӆ. Ин вутан хуӆам хот ӆонщман уӆ, ӆуңан па кат хотан яңхӆа, ванты шеңк рупата. Кат хотан еша кеншак касаӆтыя.

Кашң хоят ӆаңхаӆ тамащ хуван тайты. Хор: Аллина Тоярова.
Кашң хоят ӆаңхаӆ тамащ хуван тайты. Хор: Аллина Тоярова.

Тый тувам ӆыйт, анат — щит Михаил хиӆэм верам пормасат. Ма па ухаӆ верӆам, ӆохат верӆам. Няврэмӆам па ма урңеман. Вуӆы хотаң ёх вохтэӆ порайн — аӆ мойӆаӆӆам.

- «Чумовой капитал» пиӆан маты ухӆат ямат, яңхты рахаӆ щи ухӆатан?

- Муң арпелак унт хуват касӆыман яңхӆув, щишан муң ухаӆӆув айт. Там маты ухӆат еша уншакат, нюрам хуват иса морт кемат. Хар муван, ур муван яңхты хоятат кеша торӆыя верам отат. Муң юшӆува ант ӆэпӆат. Муң ай ухӆата утаӆсув. Аӆ щиты ки, туңа щира верам ухӆат, ям мастерат каншамат.

Вантопсая ёхтыӆыйм хоятат. Хор: Аллина Тоярова.
Вантопсая ёхтыӆыйм хоятат. Хор: Аллина Тоярова.

Овоӆаң курт унты хуӆамӆэм километрайн ант ёхатман Лонгортов хотаң хоятӆув мойң хоятат ёхтыӆыты ураңан «Уншең унт» нэмпи хар версаңан.

Хоты щита рупата манаӆ, щит эӆты Нина Кирилловна каматса ясаң па ястас:

- Ёхтыӆыты хоятата ханты мир уӆапса альӆам: муй щиран шумах верӆа, хуӆ вой муй щиран верӆа. Ёнтасты щиран муй щиран ханшет эватӆайт, ӆон верӆа. Там йисан утлап ант ушиӆыӆа, мосаӆ ки мойң хоятата, муң щит ӆувиӆаӆа ищи еӆӆы хатӆатан альӆэв. Ин ӆувиӆаӆа каш вантты, муй щиран вой сох ӆэщатӆа, ӆэптапӆа. Щаӆта сак эӆты верты сак лопсат ищи ӆаңхаӆайт тайты, щит ма ищи иса алиӆыӆам.

Юх эӆ ты нёхрам хорам ан ӆыйӆ пиӆан. Хор: Аллина Тоярова.
Юх эӆ ты нёхрам хорам ан ӆыйӆ пиӆан. Хор: Аллина Тоярова.

Тамащ вераң Овкурт хоятат пиӆан ма там хатӆ уйтантысам. Еӆӆы там сохаң-анаң вантапсаеӆ Надым воша туӆэӆ. Щита уӆты мир Щаня ёх пормасат умащӆыӆат, вантыӆыӆат.

Аллина Тоярова ханшам потар


3

0

0

0

0

0Темы