«Мядико» хотан уӆты пиращ хоятат каш вантсат | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

«Мядико» хотан уӆты пиращ хоятат каш вантсат

Воӆаң Ун Ляль нох питам хатӆ елпийн Харп воша «Мядико» интернат хота каш верты ёх ёхтыӆыйс. НКАХ «Пулңават» хоща рупитты мохет па Округ каш верты хот эӆты хоятат яксат, арысат, монщ монщсат, ӆуңтарат ӆуңатсат па нарасӆысат.


Утща хащам пиращ па мушаң хоятат иса щита уӆман аӆ па марэмисайт. Щёмӆы питам юпийн ким ӆэваса хун манӆа. Щита рупитты леккарат рупатаеӆ верман па ант етшаӆат. Каш верты ёхтам мойң хоятӆаӆа па нарысӆыты няврэмата хотаң мохет шеңк нох аматсат.

Хуӆантты па каш вантты хоятат кутаң ханты хоятат па усат. Рут ясаң хуӆмеӆ юпийн, сэм йиңк нох муңхман, аматман ёшпат яха сэңксат. Концерт етшаты еӆпийн хоӆыена яха рущ арат арысат, хор версат па еша потрэмасат.

«Атам муш ёхтам юпийн, муң хощаев ӆэваса ант рахаӆ ёхтыӆыты па щит ураңан нэмоӆты хоят хувн антом ус. Уна ювам хоятата муй шеңк ар мосаӆ. Кушкепа потрэматы хоят ат уӆ па рут ясңен ат щащаӆ. Щит хоты шеңк ям вер. Каш альман энамты няврэмат па нын пиӆанан яңхӆат. Ай пора эӆты ӆув уятты питӆат хоты мосаӆ пиращ хоят пеӆа шашн ант керӆаты», — щита рупитты ун леккар ими каш алям хоятат пеӆа мойӆапса ясаң ястас па па ишан па ёхтыӆыты вохсаӆӆы.

Зоя Куртямова ханшам потар


0

0

0

0

0

0Темы