Муши вош эӆты касты ёхтыӆыйм хоятңан | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Муши вош эӆты касты ёхтыӆыйм хоятңан

Вуӆы ёх емаң хатаӆ Пулңават вошан кат хатаӆ манас. Там пуш мет ар хоят ус. Хой тынасты, хой каш верты, хой па аӆ мойӆаты, рутӆаӆ, ӆухасӆаӆ пиӆан уйтантыты.


Муши вош эӆты энамты хоятңан — Николай Алексеевич па Алёна Владимировна Конева касты ёхтыӆысңан. Каматса ясаң ястасңан: «Там вуӆы ёх емаң хатаӆан потам хуӆ нёхарты касапсайн кассаман. Заявка китты юпийн, касапсая Пулңавта вохсайман.

Си касапсайн ар пелак семьяйт кассат, хоӆ туса потам хуӆ нёхарсат, туса нёхрам хуӆӆаӆ хувана поныӆысат, хой вонсямотан па па ӆэтотан хорамаңа ӆэсятман этаӆтысат. Ӆуңтарат, ясңат потартсат, рутӆаӆ ӆув пуңӆаӆан усат. Муң па группа поддержки тайсув, сит ма асикем — Евгений Ильич Ямру.

Оӆаң тахая Фёдор па Татьяна Витязевңан Пулңават вош эӆты этсаңан. Мин нох ант питсаман, туп нёхрам хуӆэв мойң хоятатан умасьӆыман ӆэса па ям ясаңан ястасайман.

Си еӆпийн Овкуртан манам емаң хатаӆан тынасман усман. Ма вуӆы лак кеӆата пуклайт версам. Имем пиӆан ӆэсятӆаман. Оӆңа хора верӆаӆӆам, си юпийн эватӆаӆӆам, еӆӆы па туңа щира ӆэщатӆаӆӆам».

Алёна Владимировна аңкеӆ Антонина Филипповна Нева па ёхтыӆыйс, тынасты харан ус, мурах, хуӆ тыныйс. Манэма потартас: «Ма Паӆвош эӆты ёхатсам. Кашң таӆ вуӆы ёх емаң хатӆа ёхтыӆыӆам. Куртан уӆӆув. Хуӆ веӆпасӆыӆув, рэх вонсьӆув. Аңкиӆам-асиӆам Приуральской районан, Кев тум пелка касӆыман яңхсаңан».

Альбина Тырлина ханшам потар


0

0

0

0

0

0Темы