Охал – масты маса | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Охал – масты маса

Там лопса муң Светлана Тайшина хансам потар понлув. Каӆаңаң нэңхы эӆты охал масты маса. Охалӆы каӆаңаң нэңхы касӆыта ант веритӆ. Тайты каӆаң, охалӆы онтата ант веритӆа. Ӆытытат па охал ӆыпина савиӆайт. Каӆаңат па охална кирӆайт, па пащирна ант веритӆа. Курна каӆаң акатта ант веритӆа.


Ма ащем Тайшин Юрий Ильич, ищи охал верӆ. Ӆув охалӆаӆ хорамат, ямас верман оллат. Касаң охал вусат йи лаватат. Охал верты тахайна йи корлуңк харты ан масӆ, топ вусат па щи. Корлуңк топ охал юх сукатта веритӆ. Корлуңк эваӆт юх лэңхалаӆ.

Ма ащем охал юх таӆан кансаӆ, хонты калаңат раман оллат, щи порайна кон ол. Ӆув мет ям юхат кансаӆ, наңк хув олта масӆ, туң па куӆ. Холна нуваӆ сымаӆ олта масӆ. Юхы туты юпина эватӆа, ант масты пелкат, тут юххы тайлайт. Парат па охал патэт наңк онтасна сохлайт, еса ат сарӆат. Щи юпина товына ваңхлаӆӆы ямми па осайи йитеӆ ораңна. Вусӆаӆ верты кон ораңна, холна па сараӆӆайт.

Пормас савита па сэңк мосал. Хор: Вера Климова.
Пормас савита па сэңк мосал. Хор: Вера Климова.

Луңан па мохты верта питӆаӆӆы, йи хатӆна верта ант веритӆа. Алңищь курӆаӆ парытта масӆат, щи юпина тасӆаӆ курӆаӆ хоща навта масӆат. Ант сукатты ораңна аӆтайи масӆ сэңкта. Щи юпина патыӆаӆ па парӆаӆ вусна верта масӆат. И хуватты верӆайт. Охал нёлӆаӆ хуӆ война нясытта масӆ, ант тахтэӆ ораңна. Курӆаӆ патыӆаӆ хоща навлайт, парӆаӆ курӆаӆ хоща навлайт. Щи юпина веӆащ хорамӆа.

Щи ропата сэңк щёкат. Каман тут аӆта масӆ па каврам йиңк олта масӆ. Каврам йиңкна юх ямас минӆаӆ. Щитна йиңкна нясытӆа. Сахалттаӆа па тайта рахал. Вет хапты кирты юпина рот мувув хуват навраӆтыман манӆан. Охлан сукаӆаты таха ант мащатӆ. Щитна луңан верты охлан сэңк так.

Ольга Пандо ӆэщатсаӆӆы


0

0

0

0

0

0Темы