Щиты муң Суматвош районан уӆӆув па рупитӆув | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Щиты муң Суматвош районан уӆӆув па рупитӆув

Тэк куртан Суматвош районан уӆмеман, ма мет ай няврэмат хатӆ сыс ӆаваӆты хота яңхсам. Щи порайн «Шоврые» нэм тайты садик куща нэ Надежда Ивановна Катрычева (Хатанзеева) пиӆн уйтантысам па ӆувеӆ ай няврэмат энмаӆты верат эӆты иньщассэм.


– Надежда Ивановна, муй арат пох па эви нын там хатӆ тата энмаӆӆаты?

– Мет оӆаңан, ма нумастэмн, мосаӆ щиты ястатыя, хоты там йисн муң иса куртаң кутоп ашкуӆа хотэва нох ханшман уӆӆув, куш па атэӆт щирн уӆты ай няврэмат хатӆ сыс ӆаваӆты «Шоврые» нэмпи хота ӆуңтасӆув. Муң хощаева там таӆэвн 21 пох па эви садика яңхаӆ. Ӆый хоӆыева ханты няврэмата нэпек щирн ханшман уӆӆат.

– Аӆпа, нын хощаена айтэӆн ай похат па эвет рут ясңа муй потропса щира ямсыева утаӆтыман там хатӆ тайӆаты?

– Ма щиты ястаӆам, хоты ханты ясңа муң няврэмӆув там хатӆ туңа щира па вещката Светлана Андреевна Ковтун (Неттина) утаӆтаӆ. Там ёхи хащам порайн, ванта, шеңк шимаӆ хатнэху муң хощаева тата хащас, мата нэңат ӆуӆан ай похиет па эвиет рут ясңева утаӆтасат. Светлана Андреевна там Тэк куртаң ай няврэмат хатӆ сыс ӆаваӆты хотэвн аратэӆн 37 таӆ сыс воспитатель нэңа уӆ па рупитӆ. Щи нэңев тумпийн, муң хощаева похӆув па эвиӆув рут ясңева Татьяна Васильевна Новьюхова (Неттина) ищиты яма утаӆтаӆ. Туп щи хоятат онтасн хащам таӆатн муң садик хотэвн ханты ясаң еӆӆы тайӆув.

Муң садик хотэвн ханты ясаң еӆӆы тайӆув. Хор: Владимир Енов.
Муң садик хотэвн ханты ясаң еӆӆы тайӆув. Хор: Владимир Енов.

– Надежда Ивановна, муй щирн нын там хатӆ ай няврэмат пиӆн рупитӆаты?

– Муң хощаева ай похат па эвет вет пуш хатӆ сыс ӆапатӆайт. Щаӆта арсыр ёнттота ёнтты хущӆайт. Уншак няврэмат муң хощаева рупитты нэңатн иса ашкуӆая манты щира утаӆтаӆайт. Тата муң арсыр емаң хатӆата ӆэщатыӆув, ай няврэмат якты муй арыты па ӆуңтарат ӆуңаттыя ищиты хорасаңа еӆӆы пеӆа ямсыева па туса утаӆтаӆув. Ма щирэмн, похата па эвета муң «Шоврые» нэмпи садик хотэвн там кутн шеңк умащ! Щиты муң уӆӆув па рупитӆув.

Владимир Енов ӆэщатсаӆӆы


0

0

0

0

0

0Темы