«Северный характер. Лето» касапса манас | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

«Северный характер. Лето» касапса манас

Хащам ӆапатан Новый Уренгой вошан апраң, юраң ёх «Северный характер. Лето» касапсая актащисат. Там ёнтапса округеван ветмет таӆ верӆа. Таӆ сыс манты касапса вет ята ортман уӆ.


Ин манам ёнтапса хар Новый Уренгойн уӆты Западной магистраль «Северный» район мотоциклан яңхты трасса хоща ӆэщатса. Касты мохет пиӆан ёхтам рут хоятӆаӆ кеша каш манты харат па ӆарпитсайт.

Там касапса эӆты Надежда Лонгортова пиӆан еша потрэмисман. Ӆув Мария Куртямова пиӆан Приуральской район командая ӆуңтасман кассатан.

«Ма тамащ касапсая оӆаң пуш 2022-мет таӆан ёхтыӆысам. Щи порайн сот ветъяң хоят туп касас. Там пуш яртъяңсот моӆтаскем хоят ус. Округ командайӆув тумпийн па муват па ун вошат эӆты хоятат ищи касты ёхтыӆысат. Касты юшеван 3,2 километра хуват мосас хухаӆты па хольмаң пеӆа ӆапат юш лап ермаӆты отат шоппи вуншты, ӆаварт шинайт па паварт шупат перытты, ёваӆты, кеӆ хуват нох хуңхты, пеӆантыты ващ карты хоӆап иӆпийн ваңкты.

Рущ хоятат карщат ванта, щит ураңан юш ермаӆты отӆаӆ шеңк паӆтан верман усат. Муң па ханты няврэмӆув юр тайман паӆатӆув айт. Щит ураңан еша ӆаварт ус. Ӆув ванты, мохты вуншӆэӆ, муңев па сохӆа муй кеӆа щакты ураңан хота ништы, хота па нох наварматы мосаӆ. Хоят хоты арсыр уӆӆыйӆ, щиты щи хухаӆсув, кассув. Хота оӆңашак этӆув, хота ёӆташак хащӆув», ¬– Надежда ястас.

Муйкем ӆаварт ус, «Профи» категория нэңат кутан Эдита Ламдо кимет места, Маша Куртямова па хуӆмет местая этас. Ёх хоятат хоща, «Профи» — Артём Окотэтто кимет места. «Любители» категорияйн, нийӆхус таӆ эӆты няӆъяң пеӆа вет таӆ унты, Виталий Худи оӆаң места ус. Командайт кутан Пуровской район кат команда нох питсаңан.

Еӆӆы манты касапсая, велосипедан касты ӆэщатыяты.

Зоя Куртямова ханшам потар


1

0

0

0

0

0Темы