Вуӆы ёх уӆапса еӆӆы туты ураңан потар тус | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Вуӆы ёх уӆапса еӆӆы туты ураңан потар тус

ЯНАО Заксобранияйн депутата уӆты ху Эдуард Яунгад ООН форуман вуӆы тащан яңхты ёх уӆапса еӆӆы туты ураңан потар тус.


Ӆув ясңаӆ эӆты: «Округеван вуӆы тащан яңхты ёх уӆты муваӆ вантман тайӆа. Вуӆэт яңхты юшат, муват хуват ин арсыр мув шепты рупатайт манӆат, таӆаң вошат омасӆайт.

Округеван мир хуват мет ар вуӆы уӆ — 620 сёрс. Вуӆы тащат шавиты ураңан уӆты нётопса па нэпекат тумпийн моӆтас отат па ӆэсятты мосаӆ. Си ураңан мув шавиты ёх рупата мет ямашак ат манаӆ, мув рупатайт кеша нётопсайт мосӆат, вуӆы яңхты юшат па сяхрат шавиман тайты».

Муй мув тайты рупатайт верман уӆӆат яха ӆэсятты. Пушасан тайты вуӆэт эӆты проект этаӆтас па учёной пиӆан вуӆы тащан манты яӆап рупатайт постас. Си еӆпийн потар манас, муй сирн ямальской техникуман вуӆы ёх-механизаторат дронат пиӆан рупитты утаӆтыты питӆайт.

Альбина Тырлина ханшам потар


0

0

0

0

0

0Темы