Тецьдахад ехэрана’’ ненэця’’ | «Красный Север»
0°C

обновлено: 11:05, 17 апреля 2023

Няръяна Ӈэрм

Тецьдахад ехэрана’’ ненэця’’

Тюку по’ мале сян сянакова’ ялям’ манэ’’ӈадамзь. Нюрте’’э Нядаӈгардан’ ӈэдалэяв’’. Пуна Саляхардахана сянакодаха’’ сырӈадм’. Тикы’ пуд Ярсалян’ нэкалӈав. Тадхав’ тамна ханяхав хэван’ харбелыв’’. Ӈэдяӈгардан’ си’’ми хаӈаць. Ими мале пон’ ядэрӈа, ханзер’’ таӈгун’ ян’ хандадм’. Ма’’нидам тедари’ Ямальской районхы Сеяхан’ хэб’’ни сава ӈэдараха, таняна сяхаӈгарт’ мэ’’мами яӈгу.


Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы
Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы

Ненэця’’ тикы ялямдо’ по’ ямбан’ ӈатевэдо’. Хасава’’, хасава ӈацекы’’ пирдырмаха’’ хамековы’’, не’’ сэдоравы’’. Нюртей яляда хаерць, тецьдада яӈгусь. Харад’ тер’’ мал’’ пин’ тюрм’ яркабадаха’’, ламбитанаха’’, этнобиатлонм’ манэ’’лабтамбадаха’’, ӈэдалёртаха’’ сырманзь тарпыдаць. Нябимдей яляхав сата мерцясь, тецьдада я’’авла ситась. Ненэця’’ мал’’ ёря паныдо’, мальцидо’ сераць. Тадхав’ санарта, хано санарпада, ныхыдырта, тарота маниець. Тэри сырта’’ ӈока тёрм’ хаець. Тарем’ нидо’ ӈарка тёрхана нядабада ӈани ханяхартана яӈгова’ сер ӈа.

Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы
Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы

Тюку по’ хибя’’ няхатато’ са’’мы’’? Теда’ мал’’ намдаӈгуда’’. Ӈока тюрм’ яркавы — Хадко Окотэтто, няхаданда тянёркавна Юрий Окотэтто еремдевы, Артур Окотэтто ӈодь’’ хаёвы. «Сеяха» команда ламбидо’ мере’’мы’’, пуна «Карское» товы’’, няхаромдей’’ «Айсберг» тер’’ ӈэвы’’. Этнобиатлонхана нюртей’’ — «Сеяха», нябимдей’’ — «Айсберг», няхаромдэй’’ — «Карское».

Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы
Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы

Хано санарпади’’ поӈгана няхатата ва’’лёй — Юрий Окотэтто, пыда 160 мэвы. Игорь Яптик 150 ханм’ санавы, 155 пирдалевы — Руслан Яптик. Сямянхат ӈаха’’ санавы — Хадко Окотэтто, пуданда Данил Худи миӈа, няхаромдэй Дементий Салиндер.

Ныхыдармахана сата — Яков Яптик, сита нивы пирдалевы — Борис Окотэтто, Николай Окотэтто няхаромдэй ян’ еремы. Тароти’’ поӈгана Яков Яптик мэёвна нувы, Дмитрий Окотэтто ӈани’ нивы выдаӈг’’. Окотэтто Нёлеко сидяри таротам’ нерня’ ӈэдаравы.

Окотэтто Аркадий’ ты’’ ёльце меремы’’, хубта ям’ понхарт’ нивэдо’ пирдалембю’’. Хэвко Вануйто нянда пуд тэвавы’’. Няхаромдэйӈэ Артур Яптик товы.

Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы
Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы

Пирдырми’’ хавна сэдорани’’ конкурс танясь. Хуркари ембдяро манэ’’лабтамбиць. Мальця’’, паны’’, пива’’, сава’’, туця’’ мел’’мана сэдвыць, манэсармари то’’олхаць.

Мале сян яля манэ’’мэми ӈока, падар’’ тянёма’ сер’ ӈа, пелямда ӈани тованда газетахана ваде’’ив…

Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы
Сидяӈг А.Яптик’ тадтавы

А.Яптик’ падвы


1

0

0

1

0

0обновлено: 11:05, 17 апреля 2023

Темы